Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αποτελεί ενιαίο κείμενο όρων με τους Όρους Χρήσης των Εκδόσεων «Στοχαστής» και έχει ισχύ για κάθε χρήστη (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας ως «ο Χρήστης» ή «εσείς» ή «σας») του Ιστότοπού μας. Οι Εκδόσεις «Στοχαστής» δεσμεύονται να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου www.stochastis.gr και να τηρούν τις σχετικές διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων, τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ/2016/679), και της εθνικής νομοθεσίας, όπως τον ν. 2472/1997 «περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως εκάστοτε ισχύει, ή τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για τον λόγο αυτό στο δικτυακό αυτό τόπο δεν συγκεντρώνονται πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών, παρά μόνο εάν τις παρέχουν οι ίδιοι οικειοθελώς. Δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την απλή πλοήγηση στον Ιστότοπό μας.

1. Ποια δεδομένα συλλέγουμε και πώς τα χρησιμοποιούμε

Ο Ιστότοπός μας χρησιμοποιεί «cookies», τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου που εγκαθίστανται στον υπολογιστή του Χρήστη, ως μέρος των προτιμήσεων του περιηγητή διαδικτύου του Χρήστη και αποθηκεύουν στον σκληρό δίσκο του Χρήστη δεδομένα. Εάν μας παρέχετε Προσωπικά Δεδομένα στον Ιστότοπό μας, τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορεί να συνδεθούν με τα δεδομένα που αποθηκεύονται στα cookies. Επιπλέον, μπορεί να συλλέξουμε ανώνυμες και μη προσωπικές μετρήσεις, όπως η μέτρηση των επισκέψεων στον Ιστότοπό μας. Όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε την IP διεύθυνσή σας, τις μετρήσεις και τα cookies για να παρέχουμε λειτουργικότητα σε σας και για να κατανοούμε καλύτερα πώς οι Χρήστες χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας ώστε να απορρίπτει τα cookies από τον Ιστότοπό μας. Ωστόσο, πολλές σελίδες του Ιστοτόπου μας μπορεί να χρειάζονται την ενεργοποίηση των cookies και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να σας εμποδίσει την πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες και/ή περιεχόμενο στον Ιστότοπό μας.

2. Προσωπικά δεδομένα του Χρήστη

Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας, αλλά μπορεί να χρειαστούμε κάποιες βασικές πληροφορίες εάν επιθυμήσετε να εγγραφείτε στο τακτικό δελτίο ενημέρωσης (newsletter). Αυτά τα δεδομένα είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το φύλλο και η ηλικιακή ομάδα (υποχρεωτικά), η χώρα διαμονής και το όνομά σας (προαιρετικά).

Προσωπικά στοιχεία ζητούνται και κατά την παραγγελία προϊόντων από το on-line βιβλιοπωλείο (βλ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ON-LINE ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ).

Ο επισκέπτης/χρήστης δεν υποχρεούται να συμπληρώσει τα ως άνω στοιχεία που αποτελούν προσωπικά του δεδομένα, αλλά χωρίς αυτά δεν θα γίνει η εγγραφή του και θα δικαιούται απλώς να περιηγηθεί στον δικτυακό τόπο, χωρίς τη δυνατότητα διαδραστικότητας, δηλαδή θα έχει τα δικαιώματα και τις δυνατότητες του απλού επισκέπτη, όπως αυτά περιγράφονται στους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, και όχι του εγγεγραμμένου χρήστη. Επίσης, η μη συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων του στο on-line βιβλιοπωλείο καθιστά ανέφικτη την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Αυτές οι πληροφορίες (εφεξής συνολικά καλούμενες «τα Προσωπικά Δεδομένα») δύνανται να αποθηκεύονται στα συστήματά μας όπως τις παρέχετε και χρησιμοποιούνται μόνο από τις Εκδόσεις «Στοχαστής» για να αναλύσουμε καλύτερα τη βάση των Χρηστών μας και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, καθώς και για να ενημερώνουμε τους Χρήστες για τυχόν νέα βιβλία μας, προσφορές και άλλες πληροφορίες για μας. Όλα τα Προσωπικά Δεδομένα και όλες οι επικοινωνίες των Χρηστών μαζί μας είναι εμπιστευτικά και δεν θα αποκαλυφθούν σε κανένα τρίτο πρόσωπο ή Αρχή χωρίς τη συγκατάθεσή σας με την επιφύλαξη τυχόν τέτοιας εντολής από αρμόδια δικαστική ή άλλη Αρχή καθώς και αν είναι απαραίτητο να διαβιβάσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους με τους οποίους συνεργαζόμαστε ώστε να επιλυθεί ένα τεχνικό πρόβλημα ή το πρόβλημα ενός πελάτη, όπως περιγράφεται παρακάτω στο άρθρο 5, όπου σε αυτήν την περίπτωση θα προσπαθήσουμε να μοιραστούμε τις λιγότερες, κατά το δυνατόν, πληροφορίες.

Άλλα, μη προσωπικά δεδομένα μπορεί επίσης να συλλεχθούν μέσω της υπηρεσίας Google Analytics καθαρά για στατιστικούς σκοπούς. Μη προσωπικά δεδομένα σημαίνει ότι ο Χρήστης δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί συσχετιζόμενος με αυτά. Μολονότι τα δεδομένα αυτά δεν είναι προσωπικά η εταιρεία μας δεν τα μοιράζεται με τρίτα μέρη.

3. Διαφήμιση και σύνδεσμοι και υπηρεσίες τρίτων μερών

Ο Ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει πληροφορίες και μη συμπεριφορικές διαφημίσεις μόνο για προϊόντα των Εκδόσεων Στοχαστής.

Από τον Ιστότοπό μας μπορεί να ανακατευθυνθείτε προς σελίδες των Εκδόσεων Στοχαστής που φιλοξενούνται σε κοινωνικά δίκτυα τρίτων μερών (ενδεικτικά: Facebook, Twitter, Google+, Instagram), όπως και σε σελίδες τρίτων συνεργατών που σχετίζονται με τις Εκδόσεις Στοχαστής.

4. Ασφάλεια των Προσωπικών και λοιπών Δεδομένων

Οι Εκδόσεις Στοχαστής εφαρμόζουν και διατηρούν εύλογα μέτρα ασφαλείας για να αποφύγουν την ανεπιθύμητη πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα· ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι παρά τις προσπάθειές μας, ο Ιστότοπος μας, όπως κάθε ηλεκτρονικό μέσο, μπορεί να υπονομευθεί και τα αποθηκευμένα δεδομένα στα συστήματά μας να γίνουν προσβάσιμα από τρίτους. Γι’ αυτόν τον λόγο οι Εκδόσεις Στοχαστής δεν φέρουν οιαδήποτε ευθύνη ή περιορίζουν αυτή στο μέγιστο όριο που επιτρέπει η νομοθεσία, στην αδόκητη περίπτωση που τα Προσωπικά σας Δεδομένα πέσουν στα χέρια τρίτων ή γίνει κακόβουλη χρήση τους με οποιονδήποτε τρόπο, ως αποτέλεσμα προβλήματος ασφαλείας. Εν τοιαύτη περιπτώσει, ωστόσο, θα σας ειδοποιήσουμε για κάθε τέτοιο συμβάν.

5. Εφαρμογή της προστασίας δεδομένων και όροι ασφαλείας

Όλοι οι προαναφερθέντες όροι ισχύουν για τα Προσωπικά Δεδομένα των Χρηστών, τα οποία δεν είναι προσβάσιμα δημοσίως ή δεν είναι αποθηκευμένα σε κοινόχρηστους τόπους, ώστε δεν έχουν ισχύ για εκείνα τα δεδομένα που εθελούσια αποκαλύπτετε σε δημόσιους τόπους στον Ιστότοπο, όπως οι ανοιχτές συζητήσεις των Χρηστών και/ή οι υπηρεσίες forum, εφόσον παρέχονται.

Για να μπορέσουμε να επιλύσουμε τεχνικά ζητήματα, να επιλύσουμε τα παράπονα ενός Χρήστη ή να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες μέσω του Ιστοτόπού μας, μπορεί να χρειαστεί να μοιραστούμε κάποια Προσωπικά Δεδομένα με συμβαλλόμενους, εξωτερικούς τεχνικούς και συμβούλους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούν τεχνικές ή διοικητικές εργασίες και εργασίες πληροφορικής, όπως η φιλοξενία του Ιστοτόπου, οι λογιστικές εργασίες, η αποθήκευση δεδομένων και η ασφάλεια.

Επίσης, θα είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε Προσωπικά Δεδομένα εφόσον μας επιβάλλεται από τον Νόμο και τις αρμόδιες αρχές.

Οι Εκδόσεις Στοχαστής δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για την πολιτική απορρήτου και την προστασία των δεδομένων που εφαρμόζουν τρίτα μέρη ακόμα και αν διαφημίζονται στον Ιστότοπό μας ή σχετίζονται με τον Ιστότοπό μας μέσω συνδέσμων ή αναφορών. Παρακαλείσθε πριν από τη χρήση του ιστοτόπου ενός τρίτου μέρους να ενημερώνεστε πλήρως για την πολιτική απορρήτου και την προστασία των προσωπικών δεδομένων αυτών των μερών.

6. Το δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση, να διορθώνετε και να ενημερώνετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Διατηρείτε το δικαίωμα, σε οποιονδήποτε χρόνο, να αιτηθείτε αντίγραφο των Προσωπικών σας Δεδομένων, να ζητήσετε τη διόρθωσή τους, ακόμα και να αιτηθείτε την ολική διαγραφή τους (εκτός από τα δεδομένα για τα οποία ο Νόμος απαιτεί τη διατήρησή τους για κάποιο χρονικό διάστημα). Εν τοιαύτη περιπτώσει εμείς θα διατηρήσουμε μόνο τα μη Προσωπικά Δεδομένα και πληροφορίες για στατιστικούς και τεχνικούς λόγους. Επίσης θα διατηρήσουμε δεδομένα συναλλαγών, εάν έχουν υπάρξει τέτοια για όσο χρονικό διάστημα θα είμαστε υποχρεωμένοι από τους φορολογικούς νόμους ή από συμβατικές μας δεσμεύσεις με τους παρόχους των υπηρεσιών μας.

Συγκεκριμένα, οι εγγεγραμμένοι επισκέπτες/χρήστες, καθώς και όσοι δίνουν προσωπικά τους στοιχεία στον Ιστότοπό μας έχουν το δικαίωμα να ζητούν και να λαμβάνουv από τις Εκδόσεις Στοχαστής τις ακόλουθες πληροφορίες: α) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πoυ τους αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους, β) τους σκοπούς της επεξεργασίας τους, τυχόν αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, γ) την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή τους, δ) τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, ε) τη διόρθωση, διαγραφή ή δέσμευση (κλείδωμα) των στοιχείων τους που τηρούνται στα αρχεία και των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύννομη και στ) την κοινοποίηση σε τρίτους, στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα στοιχεία τους, κάθε κατά τα ανωτέρω διόρθωσης διαγραφής ή δέσμευσης (κλειδώματος), εφόσον τούτο δεν είναι αδύνατο ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες. Επίσης έχουν το δικαίωμα να προβάλλουν οποτεδήποτε εγγράφως αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που τους αφορούν περιέχουσες αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή, καθώς και το δικαίωμα να εναντιώνονται σε κάθε μορφής εμπορική εκμετάλλευση των δεδομένων τους. Επίσης έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιήσιμο και αναγνώσιμο από μηχανήματα διαλειτουργικό μορφότυπο και να τα διαβιβάζουν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Για την άσκηση όλων αυτών των δικαιωμάτων τους οι επισκέπτες/χρήστες μπορούν να απευθυνθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@stochastis.gr.

Οι εγγεγραμμένοι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου έχουν το δικαίωμα να απενεργοποιήσουv την εγγραφή τους ανά πάσα χρονική στιγμή με μια απλή επίσκεψη στη σχετική υπηρεσία του www.stochastis.gr στη φόρμα επικοινωνίας. Μετά την απενεργοποίηση της εγγραφής των χρηστών θα διαγράφονται αυτομάτως όλα τα στοιχεία αυτών που τηρούνται στο αρχείο. Για τον λόγο αυτό μετά την απενεργοποίηση της εγγραφής τους, οι πρώην εγγεγραμμένοι χρήστες δεν θα δικαιούνται τα προνόμια που παρέχονται στους εγγεγραμμένους χρήστες του δικτυακού τόπου www.stochastis.gr.

7. Ανήλικοι Χρήστες

Οι Εκδόσεις Στοχαστής δεν επιθυμούν ούτε συλλέγουν, εν γνώση τους, Προσωπικά Δεδομένα από άτομα κάτω των 18 ετών. Το τακτικό δελτίο ενημέρωσης στον Ιστότοπό μας (newsletter), η μοναδική υπηρεσία μας που ζητά Προσωπικά Δεδομένα από τους Χρήστες, απευθύνεται αποκλειστικά σε ενηλίκους.

Ας σημειωθεί, ωστόσο, ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να εξακριβώσουμε την ηλικία των ατόμων που εγγράφονται στο ως άνω δελτίο ενημέρωσης, οπότε θα θεωρείται δεδομένο ότι οι Χρήστες που παρέχουν Προσωπικά Δεδομένα θα είναι είτε ενήλικοι είτε ανήλικοι άνω των 13 ετών που έχουν λάβει πλήρη συναίνεση από τους γονείς ή κηδεμόνες τους, οι οποίοι θα πρέπει επίσης να ασκούν επαρκή έλεγχο στις δραστηριότητές των ανηλίκων. Στην περίπτωση που έλθει σε γνώση σας ότι κάποιο άτομο κάτω των 18 ετών παρέχει Προσωπικά Δεδομένα στην Εταιρεία μας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε σχετικά.

8. Αναθεωρήσεις στην Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δύναται να τροποποιείται οποτεδήποτε. Εν τοιαύτη περιπτώσει η έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου που θα ισχύει θα είναι αυτή που είναι δημοσιευμένη στον Ιστοτόπό μας.

9. Αρμόδια Αρχή και διαχωρισμός των όρων

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι οποιαδήποτε διαφορά με τις Εκδόσεις Στοχαστής δεν μπορεί να επιλυθεί φιλικά θα υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Εάν κάποιος όρος από τους παραπάνω της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου κριθεί άκυρος, παράνομος, καταχρηστικός ή για οποιονδήποτε λόγο μη εφαρμόσιμος, τότε η παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα ερμηνεύεται σαν να μην υπήρχε αυτός ο όρος και θα ισχύει πλήρως κατά τα λοιπά.

Αθήνα, Ελλάς
Ισχύει από 1ης Νοεμβρίου 2018