Μόλις Κυκλοφόρησε!

ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΙΤΑΛΟΥ ΣΤΟΧΑΣΤΗ.


.