• Σελίδες: 128
  • Επιπλέον Πληροφορίες:
    .

Δημόσια Υγεία ή η Κακοποίηση της Κοινωνικοποίησης

10,60

Περίληψη

Το βιβλίο αυτό καταπιάνεται με ένα βασικό πρόβλημα που απασχολεί όλους μας, το πρόβλημα του θεσμού Υγεία. Έχοντας επίγνωση του σημερινού απαράδεκτου επίπεδου στο οποίο βρίσκεται ένας θεσμός άμεσα συνδεδεμένος με τη ζωή και το θάνατό μας, ο συγγραφέας προσπαθεί να καταδείξει τη συνάρτηση που υπάρχει ανάμεσα σ’ αυτόν και τη συνολικότερη κοινωνικοοικονομική κατάσταση ή ακόμα πιο συγκεκριμένα τη σχέση ανάμεσα στην εξουσία και την ιατρική. Η μελέτη επικεντρώνεται ουσιαστικά στην παρουσίαση της ιατρικής μας πραγματικότητας όπως κυρίως διαμορφώθηκε από τη μεταπολίτευση και ύστερα υποβάλλοντας τη σε μιαν αυστηρή και συστηματική κριτική. Γι’ αυτό ένα σημαντικό τμήμα του κειμένου αφιερώνεται στην ανάλυση της περιόδου από την Ν. Δημοκρατία στο ΠΑΣΟΚ και στην κριτική των σχεδίων Φίλια, Δοξιάδη και Αυγερινού. Η ανάλυση όμως δεν σταματά εκεί αλλά επεκτείνεται και στον ισχύοντα νόμο για την υγεία, εντοπίζοντας τις αποστάσεις που τείνουν να διαμορφωθούν ανάμεσα στην επαγγελία και την πραγμάτωση.