• Σελίδες: 288
  • Επιπλέον Πληροφορίες:
    .

Η Αμφιλεγόμενη Πενταετία. Η Πορεία του ΚΚΕ στα Χρόνια 1936-1941

12,72

Περίληψη

Για την περίοδο που καλύπτει το βιβλίο αυτό έχουν δημοσιευτεί αρκετά και διάφορα και είναι φυσικό αφού πρόκειται για μιαν από τις κρισιμότερες στην πορεία του Ελληνισμού, αλλά και από τις πιο θολές και αμφιλεγόμενες. Γι’ αυτό και η ιστορική ερευνά της – παρόλα όσα έχουν γραφτεί – απέχει ακόμα από τη διατύπωση οριστικών και κοινά αποδεκτών συμπερασμάτων. Είναι γεγονός και αναγνωρίζεται σήμερα από πολλές πλευρές, ότι η πλειοψηφία των μελετητών αυτής της περιόδου εξυπηρέτησε κατά κανόνα ανάγκες πολεμικής. Το βιβλίο αυτό αποτελεί μιαν απόπειρα ξεπεράσματος αυτής της λογικής, καθώς στηρίζεται σε πλήθος από στοιχεία και ντοκουμέντα παρμένα παρμένα από διάφορες αντίπαλες πλευρές. Η παρούσα μελέτη αποτελείται ουσιαστικά από τρία μέρη και ένα τέταρτο στο οποίο ο συγγραφέας εκθέτει τα πολιτικά του συμπεράσματα. Στο πρώτο μέρος σκιαγραφούν­ται το ΚΚΕ και οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα από το 1918 ως το 1940, ενώ παράλληλα εξετάζεται η κοινωνικοπολιτική κατάσταση και τα βαθύτερα αίτια που κάθε φορά τη διαμόρφωναν. Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται η εξωτερική πολιτική της ΕΣΣΔ από το Μάρτη του 1938 ως τον Ιούνη του 1941 και οι γερμανο-σοβιετικές σχέσεις. Στο τρίτο μέρος αναλύεται η τακτική του ΚΚΕ στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και ιδιαίτερα με τη μορφή που πήρε ο πόλεμος αυτός, ο αντιφασιστικός αγώνας και η τακτική του ΚΚΕ στην Ελλάδα με πρωταγωνιστή τον αρχηγό του Νίκο Ζαχαριάδη.