• Σελίδες: 120
  • Επιπλέον Πληροφορίες:
    Εισαγωγή: Λουκάς Αξελός, Μετάφραση: Δήμος Βεργής, Μπάμπης Γεωργούλας, Λευτέρης Σταύρου

Μελέτες και Άρθρα

9,54

Περίληψη

Στον τόμο αυτό δημοσιεύονται έξι μελέτες που καλύπτουν μιαν ολόκληρη δεκαετία από το 1961 έως το 1971, στη διάρκεια της οποίας ο ίδιος ο Μπεττελέμ φαίνεται να έκανε αξιόλογα βήματα στην προσπάθεια να προσδώσει στον προβληματισμό του μιαν ενιαία και συγκεκριμένη κατεύθυνση. Οι σκέψεις και οι απόψεις του Γάλλου καθηγητή και συγγραφέα Σαρλ Μπεττελέμ, και η σύγχρονη προβληματική του οξύνει την αντίστοιχη του αναγνώστη, φωτίζοντας, διευκρινίζοντας ή αρχικά τοποθετώντας πολλά σύνθετα και επίμαχα ζητήματα μέσα από κείμενα όπως «Τι είναι ο σοσιαλιστικός σχεδιασμός», «Κίνα και ΕΣΣΔ : Δύο πρότυπα εκβιομηχάνισης», «Σταθμοί ανάπτυξης και πολιτικής ανάπτυξης» κ.ά.