• Σελίδες: 216
  • Επιπλέον Πληροφορίες:
    .

Σημεία Στίξεως

12,72 8,90 -30%

Περίληψη

Σημεία στίξεως στο χώρο της ιδεολογίας – χώρο κατ’ εξοχήν της γραφής – τα κείμενα αυτά επιχειρούν να διακόψουν το συνεχές της ώστε να επιτρέψουν την ανάγνωση/αναγνώρισή της από τον καθένα μέσα σε φαινόμενα, μυθοποιήσεις, «παραδεδεγμένα» και ψευδεπίγραφα. Ασκώντας κριτική χωρίς a priori και με κριτήριο την πράξη, δεν απορρίπτουν μια ιδεολογία υπέρ μιας άλλης, αλλά την ιδεολογία στο σύνολο της σ’ όφελος των ουσιαστικών αιτημάτων του ανθρώπου, ιδιαίτερα της αυτόνομης αξίας της ζωής του κάθε ανθρώπου ως ανεπανάληπτου στο παρόν, της πραγματικής «κοινωνίας», της ελευθερίας και της αρμονίας με τη φύση. Δεν υπάρχει άλλωστε ιδεολογία μη κυρίαρχη ή μη κυριαρχική και στην ουσία μη απάνθρωπη. Με την έναρξη του 21ου αιώνα φαίνεται ότι τελειώνουν οριστικά οι μεγάλες αυταπάτες που έθρεψε ο προηγούμενος…