Τετράδια 23-24

10,60 7,42 -30%

Περίληψη

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
T. Mazowiecki, S. Milosevic, L. Moczulsi, S. Hribar,
Δ. Ραυτόπουλος, Θ. Μπενάκης, J. Merza, P. Brook,
J. Grotowski, H Frauendorfer, Λ. Αξελός,
Δ. Κατακουζηνός, Λ. Λουλούδης, Δ. Παυλάκου