Τετράδιο 20

10,60

Περίληψη

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Κ. Γρίβας, Δ. Δεληολάνης, Ν. Δεμερτζής, U. Εcο,
Δ. Σκαραγκάς,  R. Curcio, M. Moretti, B. Balzerani,
Γ. Παπαγιαννόπουλος, Π. Καλκανίδης, Δ. Χαραλάμπης,
Θ. Δημητρακόπουλος