Τετράδιο 26

10,60 7,42 -30%

Περίληψη

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
A. Occhetto, P. Ingrao, A. Cossuta, Τ. Τέλλογλου,
E. Kamenka,  Γ. Δημητρακόπουλος, Λ. Αξελός,
Μ. Ανδρονόπουλος, Δ. Ιωάννου, Ε.Π. Αλεξάκης
Δ. Κατακουζηνός, Π. Νεράμτζης, Δ. Δεληολάνης,
Γ. Παπαγιαννόπουλος,