Τετράδιο 42

10,60 7,42 -30%

Περίληψη

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ
Σ. Λυγερός, Σ. Αλειφαντής, E. Pound, Ε. Φωκά,
Π. Νεράντζης, Μ. Λ. Ευρυβιάδης, Ρ. Οιχαλιώτης,
Φ. Μαλκίδης, Α. Τούντα-Φεργάδη, Κ. Χατζηαντωνίου, Θ. Καλόμαλος, Β. Στογιάννης