Τετράδιο 44

Εξαντλημένο

Περίληψη

Μ.Λ. Ευρυβιάδης, Σ. Αλειφαντής,  Κ. Γρίβας,
Δ. Κωστόπουλος, Α. Μακρίδης Θ. Τσακίρης,
Β. Αυδίκος