Τετράδιο 54

10,60 7,42 -30%

Περίληψη

Δ. Κωνσταντακόπουλος, Σ. Λυγερός, Β. Χωραφάς,
Π. Χριστόπουλος, Π. Οικονόμου, Β. Ασημακόπουλος,
9 Στελέχη του ΠΑΚ, Λ. Αξελός, A. Gramsci
(ο νεότερος), Π. Παπαπολυβίου, Μ.Λ. Ευρυβιάδης