Τετράδιο 8

10,60 7,42 -30%

Περίληψη

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
Τ. Negri, L. Ferrajioli, Δ. Δεληολάνης, Μ. Löwy,
Θ. Καλόμαλος, J. Petras, Δ. Ιωάννου, Λ. Ρίζας,
Δ. Λιθοξόου, Φ. Παπαδόπουλος