Τετράδιο 9

10,60 7,42 -30%

Περίληψη

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ
N. Chomsky, Λ. Αξελός, G. Rocha, Γ. Ρουμπάτης,
Β. Χωραφάς, Δ. Δεληολάνης, Τ. Γιαννάκης, Λ. Ρίζας,
Χ. Νάσιος, Μ. Κουμή, Θ. Καλόμαλος, Σ. Λυγερός,
Χ. Παναγιωτόπουλος, Δ. Ιωάννου, Σ. Γεωργίου,
Π. Χατζηπαύλου