Όροι Χρήσης

ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ www.stochastis.gr ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΣΕΛΙΔΕΣ (ΕΦΕΞΗΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ, ΧΑΡΙΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑΣ, ΩΣ «ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ») ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ» ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 39, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10680, ΤΗΛ. 210 3601956, ΦΑΞ: 2103610445, ΑΦΜ 103631586, ΔΟΥ Δ΄ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ.

ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΑΥΤΟ ΤΟΠΟ Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ», ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ.

1. Πλαίσιο εφαρμογής όρων χρήσης

Η Εταιρεία σχεδιάζει και εκδίδει βιβλία.

Ο Χρήστης ανεπιφύλακτα συμφωνεί και αποδέχεται ότι οιαδήποτε πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας σημαίνει την πλήρη αποδοχή του των παρόντων όρων χρήσης όπως κάθε φορά ισχύουν.

Οιοσδήποτε χρήστης είτε δεν κατανοεί τους παρόντες όρους είτε δεν έχει τη νομική ικανότητα να τους αποδέχεται θα πρέπει να απέχει από την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας.

3. Προσωπικά Δεδομένα και Ασφάλεια

Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου για περισσότερες πληροφορίες. Η Πολιτική Απορρήτου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων Χρήσης και περιγράφει το είδος των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη στα οποία έχει τυχόν πρόσβαση η Εταιρεία καθώς επίσης και τους τρόπους προστασίας αυτών. Αποκτώντας πρόσβαση στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας ο Χρήστης αποδέχεται την εγκατάσταση μικρών αρχείων cookies με μοναδικό σκοπό την αποθήκευση πληροφοριών ουσιαστικής σημασίας για τη βελτίωση της εμπειρίας του Χρήστη στην Ιστοσελίδα.

Η Εταιρεία δεν αποθηκεύει, συλλέγει ή διατηρεί προσωπικά δεδομένα, απλά ή ευαίσθητα, παρά μόνο στην περίπτωση εγγραφής του Χρήστη στο τακτικό δελτίο ενημέρωσης (newsletter) για τα νέα της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή ο Χρήστης θα πρέπει να μας κοινοποιήσει μόνο κάποια απλά προσωπικά του δεδομένα (ηλικία, φύλλο και ηλεκτρονική διεύθυνση/e-mail) και εφόσον επιθυμεί όνομα, τόπο διαμονής και τυχόν σχόλια.

Οι Χρήστες της Ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι είτε ενήλικοι είτε ανήλικοι, οι οποίοι έχουν πλήρη και σαφή συναίνεση από τον γονέα ή τον ασκούντα την κηδεμονία τους.

Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι η Ιστοσελίδα παρέχεται απρόσκοπτα, είναι άμεσα διαθέσιμη και χωρίς σφάλματα. Σε κάθε περίπτωση που η Ιστοσελίδα δυσλειτουργήσει η Εταιρεία θα αναλάβει όλα τα – μέσα σε λογικά πλαίσια – αναγκαία μέτρα για την επαναφορά ή/και επιδιόρθωσή της. Επιπρόσθετα μπορεί να χρειαστούν περιοδικά διαδικασίες συντήρησης ή η εισαγωγή νέων υπηρεσιών και λειτουργιών. Σε καμία περίπτωση και επ’ ουδενί τρόπω η Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπαίτια για τη δυσλειτουργία της Ιστοσελίδας της και ουδεμία αξίωση επανόρθωσης θα έχει εναντίον της ο Χρήστης εκτός από την επαναμεταφόρτωση ενός νέου, λειτουργικού αντιγράφου.

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας σε οιονδήποτε Χρήστη παραβαίνει τους παρόντες όρους.

Ο Χρήστης ενημερώνεται και αποδέχεται ότι χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα με προσωπική του ευθύνη. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα θα είναι συμβατή με τις συσκευές και το λογισμικό που έχει στη διάθεσή του ο Χρήστης. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από ηλεκτρονικό ιό ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που τυχόν εγκατασταθεί σε συσκευή του Χρήστη (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, το κινητό τηλέφωνο και οι φορητοί υπολογιστές με οθόνες αφής) ούτε θα ευθύνεται για τυχόν για απώλεια δεδομένων ή καταστροφή λογισμικού ή οποιασδήποτε άλλης ιδιοκτησίας που μπορεί να προέλθει ως αποτέλεσμα χρήσης της Ιστοσελίδας από τον Χρήστη. Η Εταιρεία, επιπλέον, δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν βλάβες ή φθορές σε βάρος του Χρήστη που μπορεί να προξενηθούν από πράξεις οιουδήποτε τρίτου προσώπου.

Η Ιστοσελίδα καθώς και όλο τους το Περιεχόμενο, όπως περιγράφεται κατωτέρω, παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητα της Εταιρείας, εκτός εάν ρητώς αναφέρεται αλλιώς. Όλες οι πληροφορίες, τα σχέδια, τα σκίτσα, οι εικονογραφήσεις, οι ήχοι, η μουσική, οι αφηγήσεις, οι ερωτήσεις, οι απαντήσεις, οι προτάσεις, τα σχόλια, οι αναδραστικές πληροφορίες, οι ιδέες, οι σημειώσεις, τα άρθρα και όλα τα άλλα συστατικά στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται, (όλα μαζί τα ανωτέρω καλούμενα «το Περιεχόμενο») καθώς και η διευθέτηση αυτού του Περιεχομένου αποτελούν προϊόντα πνευματικής δημιουργίας, τα οποία προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τα οποία είτε ανήκουν στην Εταιρεία είτε έχουν παραχωρηθεί σε αυτήν. Όλα τα ως άνω δικαιώματα, όπως και η εμπορική επωνυμία της Εταιρείας και των τυχόν δικαιοπαρόχων της προστατεύονται από τη νομοθεσία και ουδεμία χρήση τους επιτρέπεται από τον Χρήστη και οιονδήποτε τρίτο, ειδικώς απαγορευόμενης της χρήσης τους με οιαδήποτε μορφή και σε σχέση με οιονδήποτε τρόπο παρουσίασης αυτών, ακόμα και αν δεν υφίσταται αυτός σήμερα καθώς και με οιαδήποτε, υπάρχουσα ή μελλοντική, τεχνολογία. Το σύνολο του Περιεχόμενου προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (και από παρόμοιους νόμους άλλων χωρών). Όλες οι εμπορικές επωνυμίες και λογότυπα καθώς και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με την Ιστοσελίδα της Εταιρείας ανήκουν είτε στην Εταιρεία είτε στους εκάστοτε αναφερόμενους ιδιοκτήτες. Ο Χρήστης δεν μπορεί να αλλοιώσει, επαναπωλήσει, εκδώσει, διανείμει ή με οιονδήποτε άλλον τρόπο εκμεταλλευτεί το Περιεχόμενο (στο σύνολο ή μέρος αυτού) και την Ιστοσελίδα της Εταιρείας χωρίς την προηγούμενη ειδική έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας.

Ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα και το Περιεχόμενό της με οποιονδήποτε τρόπο ώστε:
α. να παραβιάζεται η ισχύουσα νομοθεσία,
β. να συντελείται απάτη, έγκλημα ή παρανομία,
γ. να τελούνται ή απεικονίζονται πράξεις αναίσχυντες, άσεμνες, πορνογραφικές, χυδαίες, ρατσιστικές, σεξιστικές, προσβλητικές, ρατσιστικές, υπέρ των διακρίσεων, μειωτικές, επιβλαβείς, παρενοχλητικές, απειλητικές, προσβλητικές, κακόβουλες, καταχρηστικές, εμπαθείς, δυσφημιστικές, αναληθείς ή με πολιτική χροιά ή με οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί να παρενοχλεί άλλον χρήστη ή άτομο που σχετίζεται με την Ιστοσελίδα,
δ. να παρωδείται ένα άλλο πρόσωπο ή σώμα ή να παρουσιάζεται στρεβλά μια σχέση ενός ατόμου ή ενός σώματος,
ε. να διακυβεύονται ή να παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά της κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας, της κατοχύρωσης εμπορικής επωνυμίας και λογοτύπων και δικαιωμάτων μετάδοσης) ή ιδιωτικότητας ή άλλων δικαιωμάτων της Εταιρείας ή τρίτων μερών,
στ. να έρχεται ενάντια στα συμφέροντα της Εταιρείας,
ζ. να μεταδοθούν ιοί ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, ανεπιθύμητη αλληλογραφία, να προξενηθούν κενά ασφάλειας λογισμικού σε υπολογιστές ή δίκτυα που με οποιονδήποτε τρόπο θα μπορούσαν να βλάψουν, αλλοιώσουν, καταλάβουν ή απαλλοτριώσουν ένα ηλεκτρονικό σύστημα, δεδομένα ή προσωπικές πληροφορίες.

5. Σύνδεσμοι, ιστοσελίδες και εφαρμογές τρίτων μερών

Οι παρόντες Όροι Χρήσης αφορούν αποκλειστικά και μόνο την Ιστοσελίδα της Εταιρείας, όπως περιγράφηκε πιο πάνω, καθώς και το Περιεχόμενο που συμπεριλαμβάνεται σε αυτή. Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Εταιρεία δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο και τις λειτουργίες ιστοσελίδων τρίτων μερών, ακόμα και εκείνων που σχετίζονται με την Ιστοσελίδα της Εταιρείας. Τέτοιοι συσχετιζόμενοι ιστότοποι παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή σιωπηρή για το περιεχόμενό τους. Ο Χρήστης θα πρέπει να διερευνήσει από μόνος του τους όρους χρήσης των συγκεκριμένων ιστοτόπων πριν την πρόσβαση σε αυτούς. Επιπλέον, ο Χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη ή υπαίτιος, έμμεσα ή άμεσα, για οποιαδήποτε απώλεια ή βλάβη προκλήθηκε ή εικάζεται ότι προκλήθηκε στον Χρήστη εξαιτίας της χρήσης ή της οποιαδήποτε σχέσης με το περιεχόμενο, τις διαφημίσεις, τα προϊόντα ή άλλο υλικό διαθέσιμο από άλλο ιστότοπο, ακόμα και αν οδηγήθηκε σε αυτόν μέσω υπερ-συνδέσμου (hyperlink) που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας. Όλες οι απορίες, ανησυχίες, παράπονα για τέτοιου τύπου ιστοτόπους τρίτων μερών (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ερωτημάτων, ανησυχιών ή παραπόνων που αφορούν προϊόντα, παραγγελίες προϊόντων, ελαττωματικά προϊόντα και επιστροφή χρημάτων) θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στον πάροχο του συγκεκριμένου ιστοτόπου.

Επιπρόσθετα, ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να:
α) χρησιμοποιήσει ή να αντιγράψει το Περιεχόμενο και γενικά οποιοδήποτε υλικό από τον Ιστότοπο της Εταιρείας σε άλλον ιστότοπο ή σε οιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική ή μη παρουσίαση, και
β) να ενθέσει τον Ιστότοπο στον ιστότοπο κάποιου τρίτου μέρους ή σε οιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική ή μη παρουσίαση, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Εταιρείας.

Ακόμη, η Εταιρεία δεν θα φέρει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν προμήθεια (με ή χωρίς αντάλλαγμα) οποιασδήποτε υπηρεσίας ή προϊόντος που πωλείται από τρίτα μέρη που διαφημίζονται ή συνδέονται με την Ιστοσελίδα. Η Εταιρεία δύναται να φιλοξενήσει συνδέσμους προς ιστοτόπους ή ακόμα και φυσικά καταστήματα τρίτων μερών, ωστόσο μόνος υπεύθυνος απέναντι στον Χρήστη παραμένουν αποκλειστικά τα μέρη αυτά της ευθύνης της Εταιρείας αποκλειόμενης ρητώς και για οιανδήποτε αιτία. Ο Χρήστης ρητώς αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία δεν έχει καμία συμμετοχή ή ευθύνη απέναντί του εάν ο Χρήστης έχει επαφές και συναλλάσσεται με τρίτα μέρη.

6. Απαλλακτική ρήτρα: Περιορισμός της ευθύνης της Εταιρείας

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΡΗΤΡΑ:
Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΓΝΩΣΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ΚΑΤΑΝΟΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΠΩΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΩΝ, ΔΙΑΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ) ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Η΄ΑΛΛΗ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΘΑΝΑΤΟ, ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ Η΄ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Η΄ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ, ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ Η΄ ΕΜΜΕΣΗ, ΘΕΤΙΚΗ Η΄ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΛΗΣ ΦΗΜΗΣ, ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η΄ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ (ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΧΕ ΤΥΧΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ) ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ Η΄ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Η΄ ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, Β) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Η΄ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, Γ) ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΟΡΟΥΣΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΛΑΒΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (ΕΙΤΕ ΕΚ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΙΤΕ ΛΟΓΩ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ ([ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ]) ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Η΄ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

7. Ισχύουσα Νομοθεσία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι για οποιαδήποτε αξίωση πηγάζει από τη πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών στην Ελλάδα.

8. Λοιποί Όροι

Σε οιαδήποτε περίπτωση κάποιος εκ των παρόντων Όρων Χρήσης ήθελε κριθεί παράνομος, καταχρηστικός ή για οιονδήποτε λόγο μη εφαρμόσιμος, τότε οι λοιποί όροι θα συνεχίσουν να ισχύουν και να δεσμεύουν τον Χρήστη ως να μην υπήρχε ο όρος αυτός.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης μαζί με την Πολιτική Απορρήτου, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών, είναι η μοναδική και πλήρης συμφωνία ανάμεσα στον Επισκέπτη και την Εταιρεία όσον αφορά στα ζητήματα που αναπτύχθηκαν στον παρόν κείμενο. Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορεί να τροποποιηθούν οποτεδήποτε από την Εταιρεία η οποία θα έχει την υποχρέωση μόνο να δημοσιεύει το τροποποιημένο κείμενο στην Ιστοσελίδα της.

Η τυχόν αδράνεια ή καθυστέρηση της Εταιρείας στην επιδίωξη των νομίμων δικαιωμάτων της επί της Ιστοσελίδας δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματά της.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης (όπως και η Πολιτική Απορρήτου και οποιοδήποτε άλλο κείμενο αναφέρεται στους Όρους Χρήσης) είναι οι μόνοι όροι που διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας και υπερισχύουν οιωνδήποτε άλλων όρων ή προφορικών παραστάσεων. Καμία ευθύνη δεν θα έχει η Εταιρεία καθώς και οι εργαζόμενοι σε αυτήν, οι συνεργάτες της και οι εργολάβοι της καθώς και τα διευθυντικά στελέχη της για δηλώσεις ή παραστάσεις γεγονότων και χαρακτηριστικών στα οποία στηρίχθηκε ο Eπισκέπτης, εκτός αν αυτή έγινε με δόλο.

10. Αλλαγές

Παραμένει στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας το δικαίωμα της τροποποίησης ή αντικατάστασης των παρόντων Όρων Χρήσης σε οποιονδήποτε χρόνο. Εάν κάποια αλλαγή κριθεί ουσιώδης , η Εταιρεία θα προσπαθήσει να παρέχει ενημέρωση στον Ιστότοπο τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την εφαρμογή της αλλαγής. Το τι συνιστά ουσιώδη αλλαγή παραμένει στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας.

11. Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή θα επιθυμούσατε αντίγραφό τους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@stochastis.gr

Αθήνα, Ελλάδα
Ισχύει από 1ης Νοεμβρίου 2018